Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
Czuwanie przed Synodem - 18 października 2018 r. - Jasna Góra

Skauci Europy, 2018-10-09

W odpowiedzi na zaproszenie i prośbę Konferencji Episkopatu Polski w czwartek 18. października włączamy się w ogólnopolską inicjatywę "Czuwania przed Synodem" i udamy się na Jasną Górę. Naszą modlitwą będziemy wspierać Ojca Świętego i biskupów całego świata, którzy wraz z młodymi uczestniczą w Rzymie w wyjątkowym spotkaniu poświęconym sytuacji młodzieży w Kościele i świecie współczesnym. Zachęcamy wszystkich członków Stowarzyszenia oraz wedle rozeznania i możliwości - również uczestników - do przybycia w tym czasie na Jasną Górę i wspólnej modlitwy.
Naszą modlitwę rozpoczniemy Apelem Jasnogórskim o godzinie 21:00. Zachęcamy wszystkich, którzy nie mogą być fizycznie obecni na Jasnej Górze, do łączności duchowej, którą może ułatwić transmisja radiowa (Radio Jasna Góra i Radio Maryja), a także telewizyjna (Telewizja Trwam). Jeśli nie jesteś w stanie stanąć wraz z nami przed tronem Królowej Polski, znajdź chociaż kwadrans na trwanie przed Panem. Czuwanie zakończy uroczysta Msza Święta o godzinie 24:00. Trzy godziny, które spędzimy w kaplicy Cudownego Obrazu, chcemy w szczególności poświęcić jako Skauci Europy w następujących intencjach:
 21:00-22:00 żółtej gałęzi:
     -Będziemy modlić się za wszystkie wilczki, ich rodziny oraz Szefowe i Szefów im posługujących. 
     -Będziemy pamiętać także o wszystkich najmłodszych: począwszy od nienarodzonych, aż po tych w wieku 12 lat. 
     -Będziemy zastanawiać się nad postawą dziecięctwa Bożego i dziękować Jezusowi za to, że stał się człowiekiem i był dzieckiem.
     -Będziemy przepraszać za wszelkie zło wyrządzone najmłodszym. 
22:00-23:00 zielonej gałęzi:
   -Będziemy modlić się za harcerki i harcerzy, ich rodziny, przyjaciół oraz Szefowe i Szefów im posługujących. 
   -Będziemy pamiętać o wszystkich rówieśnikach naszych podopiecznych, by odkryli, że można być szczęśliwym, dążąc do świętości. 
   -Będziemy powierzać Bogu wszystkich wychowawców i nauczycieli. 
   -Będziemy przepraszać za wszystkie grzechy przeciwko młodzieży i grzechy przez nią wyrządzone. 
   -Naszym przewodnikiem będzie Święty Stanisław Kostka, którego 450. rocznicę narodzin dla nieba świętujemy.
23:00-24:00 czerwonej gałęzi:
   -Będziemy modlić się za przewodniczki i wędrowników, a także ich rodziny. 
   -Będziemy powierzać Bogu wszystkich rozeznających swoje powołanie.
   -Będziemy dziękować za dobrodziejów Stowarzyszenia, wszystkie dzieła przy nim powstałe. 
   -Będziemy modlić się za kapłanów z nami współpracujących, a także o nowe, liczne i święte powołania, 
   -Będziemy modlić się za wszystkie rodziny i małżeństwa.
   -Będziemy przepraszać Boga za wszystkie grzechy ludzi dorosłych: za niewierności, zdrady, brak miłości i pełnienia Jego woli. 
   -Motywem przewodnim będzie zgłębianie postawy służby w życiu naszego Zbawiciela. 
24:00 Msza Święta w intencji:
   -Synodu Biskupów i wszystkich młodych Kościoła 
   -dzieci, młodzieży i dorosłych- młodych duchem, formujących się w szeregach Skautów Europy 
   -misji wychowawczej i apostolskiej naszego ruchu 
   -wszystkich dobrodziejów, współpracowników i przyjaciół.